Anadolu Lisesi - Rehberlik Çalışmalarımız

ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA ANADOLU LİSESİ Rehberlik Birimi, öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklı olmayan, onların sosyal ve ruhsal gelişimlerini de hedefleyen bir program çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.


Her bireyin farklı ve özel olduğu bilinciyle, öğrencilerimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak birebir takip sistemi ile kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda velilerimize ve öğrencilerimize profesyonel yardım ve destek sağlanmaktadır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin ergenlik dönemi özelliklerini dikkate alarak onların, başarılı, mutlu, uyumlu, farklılıklara saygılı, çevresine duyarlı, değerlerine bağlı, kendini tanıyan, hedefleri doğrultusunda neler yapması gerektiğini bilen ve değişime açık birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak profesyonel değerlendirmeleri ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizin Hizmet Alanları:


· Bireysel Rehberlik

· Grup Rehberliği

· Ebeveyn Rehberliği

· Mesleki Rehberlik

· Oryantasyon Çalışmaları

· Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Çalışmalar

· Velilere ve Öğrencilere Yönelik Seminerler

· Sınav Motivasyonu,

· Öğretmenlerle İşbirliği

· Üniversiteye Giriş Sınavları Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hakkında Velileri ve Öğrencileri Bilgilendirme.

· Üniversiteler Ve Bölümler Hakkında Kapsamlı Bilgilendirme.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz tarafından Uygulanan Envanterler:


· Sınav Kaygısı Envanteri

· Mesleki Yönelim Belirleme Envanteri

· Problem Tarama Envanteri

· Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

· Akademik Benlik Kavramı Ölçeği


ve İhtiyaca Yönelik Çeşitli Test ve Envanterler.