Anasınıfı - Değerler Eğitimi
ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI olarak temel amacımız, akademik becerilerde olduğu kadar, yaşam becerileriyle de farklı ve özel bireyler yetiştirmektir. Değerler eğitimi programı çalışmaları, grupların yaş özelliklerine göre hemen hemen her derste uygulanacak farklı etkinliklerle yürütülmektedir. Her yıl belirlediğimiz farklı değerlerle, öğrencilerimizin kişilik gelişimleri desteklenmekte ve onların iyi özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulmaktadır. Hem eğitimciler hem de anne-babalar olarak çocuklarımıza doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, saygı, dostluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, hoşgörü gibi evrensel değerlerin öğretilmesi tartışılmaz bir gerçektir. Çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde, toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan birinin okul olduğunu düşündüğümüzde, okul çapında uygulanan bir değerler eğitimi programı ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli adımlar atabileceğimiz kanaatindeyiz. Yaşam becerileri olarak tanımladığımız bu özelliklerin başında:


• Çocuklarımızın birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri,

• Sorumluluk alabilmeleri ve yerine getirebilmeleri,

• Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri,

• Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri,

• Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri,

• Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve onlarla baş edebilme becerilerine sahip olabilmeleri gelmektedir.