Anasınıfı - Eğitim SistemimizAnasınıfı eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada, okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği, merak duygusunu uyandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmektir.


Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, onlara becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda, Türkçe Etkinliği, Matematik Etkinliği, Drama Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği, Hareket Etkinliği, Oyun Etkinliği, Fen Etkinliği, Müzik Etkinliği ve Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır.


Tüm programda çocukların aktif olarak katılabilecekleri öğrenme süreci, oyun ortamı oluşturularak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik yapılan BİLİM ve SANAT atölye çalışmalarıyla daha üst düzey davranışları kazanmalarına imkan sağlanmaktadır.


Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına önem vermenin yanı sıra yabancı dile ilgilerini arttıracak, öğrenme istek ve merakı yaratacak dinleme, anlama ve konuşma becerisi kazanacakları ortamlar sağlanmaktadır.


ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA ANASINIFINDA, çocuklarımız kendilerini rahat ifade edebildikleri, dinlenildikleri, sevilip ve değerli olduklarını hissettikleri, mutlu, istikrarlı ve güvenli bir ortam içinde mutlu bireyler olarak yetişmektedirler.