Anasınıfı - RehberlikÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA ANASINIFI Rehberlik Birimi çalışmalarımızın temel amaçları:


* Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,
* Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,
* Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,
* Öğrencinin sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,
* Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.


Okulumuzda yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri şu başlıklar çerçevesinde yürütülür:


* Bireysel Rehberlik
* Eğitsel Rehberlik Çalışmaları
* Mesleki Rehberlik Çalışmaları


Rehber öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak sınıf gözlemleri ve bireysel veli görüşmeleri yapılmaktadır. Yıl içinde uygulanan çeşitli test ve envanterler: Bir İnsan Çiz, Aile Çiz, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Gessel Gelişim Testi, Louisa Duss Hikâye Testi, dikkat geliştirici çalışmalardır.