Atölyelerimiz - Drama Sınıfı


Drama Atölyesi


 

Çağdaş eğitimin temelinde yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak öğrencilerimizin daha aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan, kendini doğru ifade edebilen, üretken, yaratıcı bir yapıya sahip özellikte yetiştirilmesi temel amacımızdır.

Drama çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde, aktif ve yaratıcı olmalarında önemlidir. Çocukların spontane oyunlarından yola çıkan, katılımcıların sanatsal duyarlılığını; kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Dramanın, öğrenci merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Drama, hedefimizin toplumda hoşgörülü, birbirini anlayan, demokratik insanlar yetiştirmek olduğu günümüzde, bu hedefe ulaşmada çok önemli bir yer tutar.