Atölyelerimiz - Kütüphane


Kütüphane


Öğrencilerimizin  temel bir gereksinim olan bireysel okuma alışkanlığı, kütüphane kaynaklarını doğru şekilde kullanma becerisi kazandırarak verdiği bilgi hizmetiyle eleştirel, aktif ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri takip ederek öğrencilerimizin bilgi hizmetlerinden en etkin ve en verimli biçimde faydalanmalarını amaçlamaktayız.

Ana sınıfından liseye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserlerini, konusal araştırmalarına kaynak olabilecek farklı türde yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını barındıran bir dermeye sahiptir. Bu mekanda öğrenciler, derslerden kalan zamanlarda ödevler, okumalar yapabilmektedirler.