Atölyelerimiz - Zeka Oyunları Atölyesi


Zeka Oyunları Atölyesi

Farklı düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu bilinmektedir. 
Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları olarak bizler biliyoruz ki; erken yaşlarda bu gelişme daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir. Zeka oyunları atölyemizin kurulmasının ve ders olarak okutulmasının gerekçesi bu temel kabullere dayanmaktadır. 
Öğrencilerimiz zeka oyunları atölyemizdeki çeşitli oyunlar ve etkinliklerle zihinsel kapasitelerini ve becerilerini geliştirmektedirler.