İNSAN KAYNAKLARI


İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız
"Beraberlikler başarıya, başarılar zirveye ulaştırır.” sloganıyla yola çıkıp, kendini Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları ailesinin bir parçası olarak gören, hedefleri doğrultulusunda yükselmeyi gaye edinmiş, aktif insan kaynağımızın sürekli gelişimi için çalışıyoruz. Bu gaye ile insan kaynakları politikamız, ülkemiz adına katma değer sağlayan ve şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda kendini programlamış insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkelerimiz;
Güven ve sadakati esas almak,
Gruba; eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, grup değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak,
Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
Çalışanların kısa zamanda en üst seviyede verimliliğe ulaşmalarını sağlayabilmek için olanaklar meydana getirmek,
Çalışanların hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları ile organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmaktır.

İşe Alım
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları strateji ve hedefleriyle bağlantılı olarak önceden tanımlanmış görev gruplarında yeni bir pozisyon için işe alım ihtiyacı doğduğunda, iş tanımı ve işin gerektirdiği yetkinlikler dikkate alınarak iç ve dış kaynaklar değerlendirilir. Sizler de başarılarımıza ortak olup, Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları ailesine katılmak istiyorsanız, genel başvuru yapabilir veya açık pozisyonlarımız için CV gönderebilirsiniz...

İş başvurularınızı info@camlicakoleji.com adresine CV'nizi göndererek yapabilirsiniz.