Kurumsal - İlke ve Değerlerimiz


İlke ve Değerlerimiz

İlkelerimiz

Okul toplumunu oluşturan bireylerin ve toplumun ihtiyaçları
Planlılık
Yöneltme
Fırsat ve imkan eşitliği
Tarafsızlık
Süreklilik
Her yerde eğitim
Doğruluk ve dürüstlük
Yasallık
Mesleki sorumluluk ve bağlılık
Yeterlilik

Değerlerimiz

İletişim ve Paylaşım
ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI'nda "Çorbada benim de tuzum var." diyen herkes bir paydaş kabul edilir ve birey olmak yadsınmaksızın "Biz" anlayışı benimsenir.
ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI'nda, kaliteli iletişimin çift yönlü olması gerekliliği bilinciyle tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur.
Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlar, karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.
İşbirliği ve ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.
Farklılıklar zenginlik olarak algılanır.
Anlaşılmaktan çok anlamaya önem verilir.

Liderlik ve Katılımcılık
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucu bir örneklik sergiler.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü imkânlarla, öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nın tüm paydaşları, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşanır, gündeme gelen değişim ve dönüşümlere proaktif bir refleksle adapte olur.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nın tüm paydaşları, kuruma bağlılık içinde, karar verme süreçlerine katılarak görüş ve önerilerinin temsilini üstlenirler; etkilerler ve etkilenirler.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları sektöründe öncülük ederken, kurucuları da yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.


Sorumluluk ve Duyarlılık


Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün hâlinde,
Görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren,
Bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerlere sahip çıkan,
Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı,
Çevre bilincine sahip,
İdealist ve üretken,
Mutlu ve özgür bireyler
 

Şeffaflık, Güven ve Özgüven
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, uzman kadrosu ve yarattığı eğitim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirdiği için güvenilir bir kuruluştur.
Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.

Gelişim ve Kendini Gerçekleştirme
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri, analitik ve bilimsel bir kafa yapısıyla araştıran, sorgulayan, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonuçları gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda çalışanların ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak ortamlar hazırlanır.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda çalışanlar ve öğrenciler ortaya koydukları performansları itibariyle yakından izlenir, tanınır ve takdir edilir.

Yaratıcılık ve Üretkenlik
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları, bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri sürekli izlerler.
Özel Ferah Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri tarafından yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.
Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır.
Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar yaratılır.