İlkokul - İspanyolcaİspanyolca dünya genelinde en çok konuşulan 2. dildir, 21 ülkede anadil olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon insan İspanyolca konuşmaktadır. Giderek yaygınlaşan önemli bir ticaret dili olan İspanyolca Latin kültürünün dünyadaki etkisi sebebiyle de çok önemli bir kültür ve sanat dilidir.


Okulumuz İspanyolca eğitimini 2. yabancı dil olarak 2. sınıftran itibaren vermektedir. Öğrencilerimiz şarkılar, oyunlar, videolar ile işitsel, görsel ve kinestetik yöntemlerle İspanyolca öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz eğlenerek, İspanyolca eğitimine ilk adımlarını atmaktadırlar.