İlkokul - Rehberlik
Özel Ferah Büyük Çamlıca Kolejinde rehberlik birimi çalışmalarımızın temel amaçlarımız;


* Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,
* Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,
* Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,
* Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,
* Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.


Okulumuzda yapılan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri şu başlıklar çerçevesinde yürütülür:

 

* Bireysel Rehberlik
* Eğitsel Rehberlik Çalışmaları
* Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Rehber öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak sınıf gözlemleri ve bireysel veli görüşmeleri yapılmaktadır. Yıl içinde uygulanan çeşitli test ve envanterler; Bir İnsan Çiz, Aile Çiz, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Gessel Gelişim Testi, Louisa Duss hikaye testi, dikkat geliştirici çalışmalardır.


Eğitime Destek Serisi