Kurumsal - Okul Aile BirliğiOkul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okulun eğitim- öğretim imkânlarını daha da geliştirmek gibi amaçlarla kurulan FERAH BÜYÜK ÇAMLICA KOLEJİ Okul Aile Birliği, kurulduğumuz yıldan itibaren gönüllü velilerimizin çalışmalarıyla renklenmeye devam etmektedir.

 

Her sınıf, "Sınıf Veli Temsilcisi”ni ilk veli toplantısında belirler. Bu seçimlerin ardından, hem Sınıf Veli Temsilcileri hem de bütün veliler seçimlere davet edilir. Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimle Okul Aile Birliği üyeleri belirlenir. Bu üyeler, aralarında görev dağılımı yaparak yönetimi belirlerler.


Şimdiye kadar çeşitli etkinliklere imza atan FERAH BÜYÜK ÇAMLICA KOLEJİ Okul Aile Birliği, yeni dönem için hazırlıklarını da büyük bir özveriyle sürdürmektedir.