Ortaokul - Eğitim Sistemi


 

 BİZİM İÇİN HER BİREY ÖZELDİR


Ortaokul programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini artırmak amacıyla, onları birer birey olarak ele alan, öğrenci merkezli ve "Her öğrenci farklı ve özeldir” anlayışı ile yapılandırılır. Derslerin soyut ve ezbere dayalı değil, günlük yaşama uygun işlenmesi önemsendiğinden, BİLİM ve SANAT atölye çalışmalarıyla, öğrencilerimizin bu alanlarda daha üst düzey davranışları kazanmalarına imkân sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi, rehberlik öğretmenlerimiz ve eğitim koçlarımız tarafından sürekli izlenir ve daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır. Velilerimizle işbirliği içerisinde 5. sınıftan itibaren başlayan yoğun akademik çalışmalar, yoğunlaştırılmış yabancı diller programı ve Liseye Geçiş Sınavı hazırlık dersleri ile de öğrencilerimizin girecekleri merkezi sınavlara ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.

 

ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA ORTAOKULU olarak hedeflerimiz:

 

* Bireyin sevgi, hoşgörü, kişisel değerler gibi özelliklerini daha iyi, açık biçimde paylaşmasını sağlamak,

* Akademik hayatın önemli adımı olan ortaokulu, en verimli ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak,

* Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibi bireyler yetiştirmek,

* Sanat ve spor bilinci oluşturarak spor ve sanat alanlarında yetenekleri ortaya çıkarmak,

* Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket etmelerini sağlamak,

* Öğrencileri üst eğitim kurumlarına hazırlamak ve her alanda rehberlik etmektir.