Ortaokul - İngilizce

 

Öğrencilerimizin ilkokulda geliştirdikleri İngilizcelerine yeni gramer konuları ve kelimeler ekleyerek ilerlemeleri hedeflenmektedir. Derslerimizde öğrenci merkezli bir yaklaşımla NATIVE öğretmenlerimiz eşliğinde drama, müzik, diyalog, oyun, grup çalışması gibi iletişimi destekleyen etkinlikler düzenlenmekte, proje ödevleriyle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar oluşturulmaktadır.

5. sınıflarımızda "Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı” uygulanmaktadır. Haftada 15 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Skills derslerinde öğrencilerimiz, Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanmaktadırlar. 5. sınıf öğrencilerimiz FLYERS, 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz KET, 8. sınıflarımız PET sınavlarına katılmaktadırlar.


Milli Eğitim müfredatında olan konular, öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlamak amacıyla test kitapları, çalışma kağıtları ve yaprak testlerle pekiştirilmektedir.


Öğrencilerin dili değişik ortamlarda etkin bir şekilde kullanmaları, okudukları kitaplar yoluyla öğrencilerin kendi kültürlerini tanıyarak farklı kültürleri de tanımaları ve bu kültürlere hoşgörüyle yaklaşmaları sağlanmaktadır.


Küreselleşen dünyada her gün güncellenen dil eğitiminde, online materyallerin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlayış ile ÖZEL FERAH BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI olarak öğrencilerimize, küçük yaştan itibaren sunmakta olduğumuz zengin içerikli İngilizce eğitimimiz, geniş materyal yelpazesine sahip interaktif bir online eğitim programı ile desteklenmektedir.