Ortaokul - İngilizce

 

Öğrencilerimizin ilkokulda geliştirdikleri İngilizcelerine yeni gramer konuları ve kelimeler ekleyerek ilerlemelerini hedeflemektedir. Derslerimizde öğrenci merkezli bir yaklaşımla drama, müzik, diyalog, oyun, grup çalışması, ikili çalışma gibi iletişimi destekleyen etkinlikler düzenlenmekte; proje ödevleriyle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar oluşturulmaktadır.


5. Sınıflarımızda " Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı ”uygulanmaktadır. Haftada 15 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Skills derslerinde öğrencilerimiz Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanmaktadırlar. 5. Sınıf öğrencilerimiz "FLYERS” , 6. ve 7. Sınıf öğrencilerimiz KET , 8. Sınıflarımız PET sınavlarına katılmaktadırlar.


Milli eğitim müfredatında olan konular öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlamak amacıyla test kitapları, çalışma kağıtları ve yaprak testlerle pekiştirilmektedir.


Öğrencilerin dili değişik ortamlarda etkin bir şekilde kullanmaları,okudukları kitaplar yoluyla öğrencilerin kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanımaları, değişik kültürlere hoşgörüyle yaklaşmaları sağlanmaktadır.


Küreselleşen dünyada her gün güncellenen dil eğitimde, online materyallerin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlayış ile Özel Ferah Büyük Çamlıca Koleji olarak öğrencilerimize küçük yaştan itibaren sunmakta olduğumuz zengin içerikli İngilizce eğitimimiz, geniş materyal yelpazesine sahip interaktif bir online eğitim programı olan "Your Learning Place’’ ile desteklenmektedir.