StemSTEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.


Çabuk öğrenmede geleceğin metodu olan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) dersleri öğrencilerin becerilerini olumlu yönde etkilediği gibi öğrencilerde stratejik ve mantıksal düşünme yeteneğini de açığa çıkarmaktadır.


STEM derslerimiz ile doğru adımlarla işlem yürütmeyi, işlem sırasında yeni ve farklı uygulamalar geliştirerek matematiksel zeka düzeyini bir üst seviyeye taşımayı amaçlamaktayız.


Bu alana ilgi duyan ve yeteneği olan öğrencilerimizi yönlendirerek, öğrencilerimizin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, görsel ve uzantısal düşünme, dikkat koordinasyonu gelişimlerini desteklediğimiz interaktif dersler yapmaktayız.